H συμμετοχή σου... μετράει!

Νέα σχετικά με το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ

4-4-2023
Aναβάθμιση της μετρητικής πλατφόρμας «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι την 22/3/2023 ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη αναβάθμιση του συστήματος «ΥΠΕΡΙΩΝ», η οποία εισάγει απεικόνιση στο χάρτη της Ελλάδας των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Καλλικρατικών Δήμων της χώρας με πολύγωνα. Ως εκ τούτου, οι γεωγραφικές περιοχές που απεικονίζονται στο χάρτη με τα στατιστικά αποτελέσματα των μετρήσεων των χρηστών περιλαμβάνουν Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Καλλικρατικούς Δήμους και Ταχυδρομικούς Κωδικούς. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει εξάλλου αναβάθμιση του πρωτόκολλο μέτρησης NDT (Network Diagnostic Tool) του m-lab από την έκδοση 5 στην έκδοση 7. Επιπλέον, εισάγονται οι ακόλουθες νέες δυνατότητες.

Για τους απλούς χρήστες:
 1. Οι απλοί χρήστες ορίζουν και αξιοποιούν στο νέο σύστημα την τεχνολογία της σύνδεσής τους (π.χ. ADSL, VDSL, FTTH κ.τ.λ.).
 2. Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης κι εξαγωγής αναλυτικών στατιστικών που προκύπτουν μέσω παραμετροποίησης.
 3. Τα στατιστικά που εμφανίζονται στα γραφήματα μπορούν να εξαχθούν από το χρήστη σε μορφή Excel ή σε εκτυπώσιμη μορφή (π.χ. PDF) αλλά και να αντιγραφούν απευθείας σε οποιαδήποτε εφαρμογή ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την επεξεργασία τους.
 4. Δίνεται δικαίωμα διαγραφής σύνδεσης χρήστη ή και διαγραφής του λογαριασμού του. Κατά τη διαγραφή λογαριασμού, η email διεύθυνση η οποία ταυτοποιεί το χρήστη στο σύστημα χάνεται αλλά οι συνδέσεις του με τις θέσεις τους και τις μετρήσεις του διατηρούνται, ώστε να συνεχίσουν να αξιοποιούνται στον υπολογισμό των στατιστικών.
Για τους παρόχους:

Οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχουν στη διάθεσή τους αυτοματοποιημένη διεπαφή διαχείρισης των παραμέτρων που τους αφορούν και δηλώνονται από τους πελάτες τους, όταν οι τελευταίοι εγγράφονται και διενεργούν μετρήσεις. Το μενού της διαχειριστικής διεπαφής των παρόχων περιλαμβάνει:

 1. στατιστικά,
 2. διαχείριση χρηστών με δυνατότητα απόδοσης δικαιωμάτων διαχειριστή ανά πάροχο,
 3. διαχείριση των προσφερόμενων πακέτων σύνδεσης με δυνατότητα δήλωσης της τεχνολογίας του κάθε εμπορικού πακέτου,
 4. διαχείριση των περιοχών διευθύνσεων IPv4 και IPv6.

22-4-2021
Καταγραφή μετρήσεων που υπερβαίνουν την ονομαστική ταχύτητα

Έγινε τροποποίηση του ελέγχου των αποτελεσμάτων ταχύτητας στον ΥΠΕΡΙΩΝ, ώστε να καταγράφονται και μετρήσεις που υπερβαίνουν την ονομαστική ταχύτητα ενός πακέτου.

Πρόκειται για έλεγχο που είχε μπει κατά τη σχεδίαση του συστήματος, ώστε να αποτρέπονται λάθη από τους χρήστες στη δήλωση των ονομαστικών ταχυτήτων. Ωστόσο, αρκετοί πάροχοι επιτρέπουν πλέον ταχύτητες πάνω απ' την ονομαστική, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις αυτές να μην καταγράφονταν και οι χρήστες να λαμβάνουν μήνυμα σφάλματος.

Με την τροποποίηση που έγινε, επιτρέπεται συγκεκριμένη απόκλιση από την ονομαστική ταχύτητα (τόσο στη ροή ανόδου όσο και στη ροή καθόδου) για κάθε πακέτο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει οι πάροχοι.

Επισημαίνουμε την ανάγκη οι χρήστες να δηλώνουν σωστά τις ονομαστικές ταχύτητες των πακέτων τους, ώστε να αποτρέπονται λάθη κατά την εμφάνιση των μετρήσεων στο χάρτη και την παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση εσφαλμένης δήλωσης, μπορεί να γίνει διόρθωση πηγαίνοντας στην επιλογή «Ρυθμίσεις», επιλέγοντας το σωστό πακέτο από τη λίστα και πατώντας «Ενημέρωση λογαριασμού».

28-3-2021
Ταχύτητες παρόχων στην αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2020

Δημοσιεύθηκε νέα έκδοση της αναφοράς μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2020, με ανάλυση των ταχυτήτων των παρόχων ανά πακέτο, για τα δύο δημοφιλέστερα πακέτα (24 Mbps/1 Mbps και 50 Mbps/5 Mbps). Στην αναφορά αφαιρέθηκαν τα αποτελέσματα για την μέση ταχύτητα των παρόχων επί του συνόλου των μετρήσεων, καθώς η ποσόστωση των μετρήσεων ανά κατηγορία ονομαστικών ταχυτήτων διαφέρει από πάροχο σε πάροχο, και μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνεία των αποτελεσμάτων αναφορικά με την ποιότητα και τη μέση ταχύτητα του δικτύου του κάθε παρόχου.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι ταχύτητες παρόχων που υπολογίζονται στην αναφορά δεν αποτελούν εγγύηση πραγματικής ταχύτητας ούτε προεξοφλούν την πραγματική ταχύτητα που έχει κάθε συνδρομητής στη γραμμή του, καθώς αποτελούν αποτέλεσμα της στατιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων των συνδρομητών που εθελοντικά συμμετέχουν καταγράφοντας τις μετρήσεις τους στο σύστημα του Υπερίωνα. Κάθε συνδρομητής, για να πληροφορηθεί την πραγματική ταχύτητα της σύνδεσής του (ελάχιστη, συνήθως διαθέσιμη και μέγιστη), η οποία αποτελεί και όρο της σύμβασής του (σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου) πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχό του.

24-3-2021
Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2020

Δημοσιεύτηκε η ετήσια αναφορά της ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα μετρήσεων ταχύτητας και άλλων παραμέτρων ποιότητας στην πλατφόρμα «ΥΠΕΡΙΩΝ» για το έτος 2020. Η αναφορά βασίζεται στη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων των εγγεγραμμένων χρηστών στην πλατφόρμα και αφορά στην απόδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων στα σταθερά δίκτυα.

Στην αναφορά παρουσιάζεται ο αριθμός μετρήσεων και συνδέσεων χρηστών, ανάλυση των βασικών μετρικών απόδοσης (ταχύτητα, καθυστέρηση, διακύμανση καθυστέρησης, ποσοστό απωλειών πακέτων), καθώς και μεγάλος αριθμός στατιστικών για τις ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα (κατανομή ταχυτήτων, ταχύτητες ανά Περιφέρεια και ανά πάροχο, ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στα εμπορικά πακέτα, σύγκριση ταχυτήτων σε ώρες αιχμής – μη αιχμής).

Η αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2020 είναι διαθέσιμη εδώ.

27-5-2020
Προσθήκη ενότητας «Καταχωρημένοι πάροχοι»

Στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΡΙΩΝ προστέθηκε νέα ενότητα με τίτλο: «Καταχωρημένοι πάροχοι». Περιέχεται λίστα των παρόχων που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα, των ονομαστικών ταχυτήτων και των τεχνολογιών σύνδεσης, καθώς και οδηγίες καταχώρησης νέων παρόχων.

30-3-2020
Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019

Δημοσιεύτηκε η ετήσια αναφορά της ΕΕΤΤ για τα αποτελέσματα μετρήσεων ταχύτητας και άλλων παραμέτρων ποιότητας στην πλατφόρμα «ΥΠΕΡΙΩΝ» για το έτος 2019. Η αναφορά βασίζεται στην επεξεργασία των μετρήσεων των εγγεγραμμένων χρηστών στην πλατφόρμα και αφορά στην απόδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω σταθερών δικτύων. Στην αναφορά παρουσιάζονται στατιστικά για τις βασικές μετρικές απόδοσης (ταχύτητα, καθυστέρηση, διακύμανση καθυστέρησης, ποσοστό απωλειών πακέτων), το ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στα εμπορικά πακέτα, καθώς και για τις διαφορές μεταξύ ωρών αιχμής – μη αιχμής.

Η αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2019 είναι διαθέσιμη εδώ.

12-3-2020
Αναβάθμιση στην πλατφόρμα M-Lab 2.0

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια σημαντική αναβάθμιση της πλατφόρμας μετρήσεων M-Lab, συμπεριλαμβανόμενου του εργαλείου NDT (Network Diagnostic Tool) που χρησιμοποιείται στις μετρήσεις του ΥΠΕΡΙΩΝ.
H αναβάθμιση περιέλαβε μια σειρά από αλλαγές, όπως η αλλαγή από Web100 σε TCP_INFO για την αναλυτική καταγραφή των TCP παραμέτρων των μετρήσεων, η αλλαγή από TCP Reno σε TCP Cubic Congestion Control, καθώς και κάποιες αλλαγές στις παραμέτρους του NDT (με πιο σημαντική την απεικόνιση ως «χρόνου απόκρισης» στα αποτελέσματα των μετρήσεων της ελάχιστης τιμής RTT των πακέτων που στέλνονται κατά την μέτρηση, αντί της μέσης τιμής RTT που απεικονίζονταν έως τώρα). Περισσότερες πληροφορίες για την αναβάθμιση αναφέρονται σε σχετική ανάρτηση του M-Lab: https://www.measurementlab.net/blog/the-platform-has-landed/.

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις παραμέτρους του NDT, παρουσιάστηκε βλάβη στη λειτουργία του ΥΠΕΡΙΩΝ από τις αρχές Νοεμβρίου 2019 έως και τα μέσα Ιανουαρίου 2020. Η βλάβη είχε σαν αποτέλεσμα είτε να μην ολοκληρώνονται οι μετρήσεις, είτε να μην καταγράφονται όλες οι μετρούμενες παράμετροι. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε στους χρήστες.

9-4-2019
Αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2018

Ανακοινώνεται η δημοσίευση αναφοράς για τα αποτελέσματα μετρήσεων ταχύτητας και άλλων παραμέτρων ποιότητας στην πλατφόρμα «ΥΠΕΡΙΩΝ» για το έτος 2018.

Τα στατιστικά που παρουσιάζονται αφορούν στις συνδέσεις εμπορικών παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω σταθερού δικτύου πρόσβασης οποιασδήποτε τεχνολογίας, και υπολογίζονται βάσει των μετρήσεων των εγγεγραμμένων χρηστών στο σύστημα.

Για πρώτη φορά δημοσιεύεται εκτενέστερη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων του ΥΠΕΡΙΩΝ και την καλύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Η αναφορά μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ» 2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

21-2-2019
Αναμόρφωση των δημοσίων στατιστικών του «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της πλατφόρμας ευρυζωνικών μετρήσεων ΥΠΕΡΙΩΝ (https://hyperiontest.gr/), αναμορφώθηκαν τα δημόσια στατιστικά που παρουσιάζονται στο κοινό. Εφεξής οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν μετρήσεις εγγεγραμμένων χρηστών ανά πάροχο και γεωγραφική περιοχή (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο επιλέξουν, καθώς και να κατεβάσουν τα αποτελέσματα σε μορφή csv. Τα δημόσια στατιστικά είναι διαθέσιμα στη σελίδα: https://hyperiontest.gr/?l=0&action=stats.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ παρέχει επίσης όλα τα αποτελέσματα μετρήσεων σαν ανοιχτά δεδομένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΡΙΩΝ (https://hyperiontest.gr/?l=0&action=opendata).

9-11-2018
Αναβάθμιση εξοπλισμού ΥΠΕΡΙΩΝ

Σε συνεργασία με το M-Lab (Measurement Lab), πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού του ΥΠΕΡΙΩΝ. Κατά την αναβάθμιση, έγινε αλλαγή των 4 εξυπηρετητών (3 εξυπηρετητές για την παραγωγική λειτουργία και 1 για την διενέργεια δοκιμών), καθώς και του οπτικού μεταγωγέα διασύνδεσης στο GR-IX (Greek Internet Exchange), με αύξηση της χωρητικότητας διασύνδεσης από 1 GB σε 10 GB.

Με την αναβάθμιση αυτή, η πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ (https://hyperiontest.gr/) ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις διασύνδεσης συστημάτων μετρήσεων, διασφαλίζοντας την ύπαρξη επαρκούς χωρητικότητας και διαθεσιμότητας στους εξυπηρετητές μετρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της πλατφόρμας, οι τελικοί χρήστες μπορούν να μετρήσουν την απόδοση της σύνδεσής τους (ταχύτητα, καθυστέρηση, διακύμανση καθυστέρησης, ρυθμό απωλειών πακέτων), και να συμβάλλουν στην εποπτεία της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων από την ΕΕΤΤ.

14-05-2018
Προσθήκη της HCN στο «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Προστέθηκε στη βάση του ΥΠΕΡΙΩΝ η εταιρεία Hellenic Cable Networks (HCN). Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακού δικτύου DOCSIS και δικτύου οπτικών ινών.

Οι συνδρομητές της εταιρείας μπορούν πλέον να εγγραφούν στο ΥΠΕΡΙΩΝ και να πραγματοποιούν μετρήσεις της απόδοσης της σύνδεσής τους ως εγγεγραμμένοι χρήστες.

Μέχρι στιγμής, στη βάση του ΥΠΕΡΙΩΝ υπάρχουν οι εξής πάροχοι:

 • Cyta
 • Diodos (υπηρεσία του ΕΔΕΤ στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας)
 • Forthnet (Nova)
 • HCN
 • INALAN
 • OTE
 • Vodafone
 • Wind

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω σταθερού δικτύου μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία (εύρος διευθύνσεων ΙΡ και ονομαστικές ταχύτητες) τους στην ΕΕΤΤ ώστε να προστεθούν στη βάση του ΥΠΕΡΙΩΝ. Email επικοινωνίας: hyperiontest@eett.gr

16-02-2018
Αλλαγές στο πλαίσιο της αναβάθμισης της πλατφόρμας ευρυζωνικών μετρήσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της πλατφόρμας ευρυζωνικών μετρήσεων ΥΠΕΡΙΩΝ, τέθηκαν σε ισχύ από 16/2/2018 οι παρακάτω αλλαγές:

 • Μετατροπή του δικτυακού τόπου σε HTTPS, για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πλοήγηση και την εισαγωγή πληροφοριών από τους χρήστες
 • Δημοσίευση ανοικτών δεδομένων μετρήσεων εγγεγραμμένων και ανωνύμων χρηστών: Η ΕΕΤΤ παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους δωρεάν τα δεδομένα των μετρήσεων του ΥΠΕΡΙΩΝ, τόσο εγγεγραμμένων όσο και ανωνύμων χρηστών. Τα δεδομένα έχουν επεξεργασθεί επαρκώς ώστε να μην υπάρχουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών (διεύθυνση ΙΡ ή πληροφορίες θέσης χρήστη). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίοδο που τον ενδιαφέρει και να κατεβάσει τα δεδομένα των μετρήσεων σε μορφή CSV (κωδικοποίηση UTF-8). Τα δεδομένα διατίθενται για ελεύθερη χρήση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ερευνητές, ή και απλούς χρήστες).
 • Αντιστοίχηση πληροφοριών θέσης στις νέες διοικητικές ενότητες: Δήμος Καλλικράτη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια: Στα δεδομένα των μετρήσεων εγγεγραμμένων χρηστών υπάρχει πλέον αντιστοίχηση της πληροφορίας θέσης σε 4 επίπεδα: ταχυδρομικός κώδικας, Δήμος Καλλικράτη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια.

Επίσης, επικαιροποιήθηκαν τα κείμενα στην ελληνική και αγγλική έκδοση του site, καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήστη.

Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει την προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθμιση της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ, ώστε να παρέχει στους τελικούς χρήστες ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων.

12-5-2017
Εκκαθάριση βάσης από λογαριασμούς με λανθασμένα ή παρωχημένα στοιχεία

Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων χρηστών του ΥΠΕΡΙΩΝ με λανθασμένα ή παρωχημένα στοιχεία στο προφίλ τους. Συνήθως τέτοια προβλήματα δημιουργούνται αν ο χρήστης έχει αλλάξει πάροχο ή πακέτο σύνδεσης και δεν έχει ενημερώσει το προφίλ του, ή εάν είχε επιλεγεί πάροχος που δεν είναι πλέον καταχωρημένος στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΡΙΩΝ.

Για την αποφυγή λαθών στην καταγραφή μετρήσεων έχουμε προσωρινά απενεργοποιήσει τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Ο χρήστης έχει ξανά τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων αφότου ενημερώσει τα στοιχεία του προφίλ του (επιλογή «Ρυθμίσεις» στο μενού στην κορυφή της σελίδας), επιλέγοντας τον τρέχοντα πάροχο και την τρέχουσα ονομαστική ταχύτητα της σύνδεσής του.

Οι χρήστες με λανθασμένα ή παρωχημένα στοιχεία στο προφίλ θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Η ενημέρωση των στοιχείων του λογαριασμού πρέπει να γίνει έως τις 30 Ιουνίου 2017. Πέραν αυτής της προθεσμίας, οι λογαριασμοί με λανθασμένα ή παρωχημένα στοιχεία θα διαγραφούν από το σύστημα και οι αντίστοιχοι χρήστες θα πρέπει να κάνουν νέα εγγραφή (σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η δυνατότητα να κάνουν μετρήσεις ως ανώνυμοι χρήστες, χωρίς εγγραφή).

3-5-2017
Αλλαγή της διεπαφής για το NDT από Java applet σε HTML5

Για τους χρήστες του NDT είναι πλέον διαθέσιμη νέα διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογία HTML5, που αντικατέστησε την παλαιότερη διεπαφή βασισμένη σε Java applet. Η τεχνολογία HTML5 υποστηρίζεται από όλους τους σύγχρονους browsers και είναι πολύ πιο φιλική στον χρήστη, καθώς δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση ή προσαρμογή, ενώ η μέτρηση αρχίζει με το πάτημα ενός κουμπιού. Έτσι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με τα Java plug-in, που είχαν δυσχεράνει σημαντικά την πραγματοποίηση μετρήσεων για πολλούς χρήστες. Επίσης, για την επικοινωνία μεταξύ πελάτη-εξυπηρετητή χρησιμοποιείται πλέον το σύγχρονο πρωτόκολλο WebSocket, που προσφέρει αναβαθμισμένες δυνατότητες επικοινωνίας για εφαρμογές διαδικτύου.