H συμμετοχή σου... μετράει!

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πριν διενεργήσετε μία μέτρηση της ποιότητας της ευρυζωνικής σας σύνδεσης μέσω του συστήματος ΥΠΕΡΙΩΝ, ή πριν εγγραφείτε σε αυτό, παρακαλούμε όπως μελετήσετε την παρούσα που αναλύει την πολιτική με την οποία το ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ και το μετρητικό σύστημα Measurement Lab (M-Lab), το οποίο υλοποιεί τις μετρήσεις, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας.

Η διενέργεια κάθε μέτρησης της ταχύτητας με το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ γίνεται με την χρήση του μετρητικού συστήματος του M-lab, είναι εθελοντική και προϋποθέτει τη συγκατάθεσή σας και για τις δύο διακριτές επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων σας, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Για κάθε μέτρηση ζητείται εκ νέου η συγκατάθεσή σας η οποία αποτελεί τη νομική βάση για αυτές τις επεξεργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Η διενέργεια μέτρησης της ταχύτητας της σύνδεσής σας στο ΥΠΕΡΙΩΝ περιλαμβάνει τα εξής διαδοχικά βήματα:

 1. Αιτείστε μία μέτρηση της ποιότητας της ευρυζωνικής σας σύνδεσης απευθείας στο σύστημα μετρήσεων M- Lab.
 2. Το αποτέλεσμα της μέτρησης επιστρέφει από το M-Lab σε εσάς.
 3. Με αυτοματοποιημένο τρόπο, το ΥΠΕΡΙΩΝ ενημερώνεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) που χρησιμοποιείτε με το αποτέλεσμα της μέτρησης.
 4. Το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ συνδυάζει το αποτέλεσμα της μέτρησης με τα στοιχεία που έχετε δώσει κατά την εγγραφή σας (εφόσον είστε εγγεγραμμένος). Με αυτόν τον τρόπο παράγει χρήσιμα συμπεράσματα και στατιστικά για την ποιότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων και αναπτύσσει τον πρώτο χάρτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας.

Κατά τη χρήση του ΥΠΕΡΙΩΝ δεν λαμβάνει χώρα οιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του ΥΠΕΡΙΩΝ και του M-Lab. Τα δεδομένα παρέχονται από εσάς απευθείας στο M-Lab και επίσης από εσάς απευθείας στο σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ.

Η λειτουργία του ΥΠΕΡΙΩΝ περιλαμβάνει δύο διακριτές επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων σας και ειδικότερα τις εξής:

1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το M-Lab

Το M-Lab είναι ένα έργο του Code for Science & Society (CS&S) που λειτουργεί στο Portland, Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ). Πρόκειται για ένα κατανεμημένο σύστημα μετρήσεων που παρέχει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δημόσιων δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις του Διαδικτύου. Τα δεδομένα παράγονται από εθελοντικές μετρήσεις χρηστών, οι οποίοι μετρούν την ταχύτητα της σύνδεσής τους μέσω ενός εξυπηρετητή του M-Lab, διατηρούνται επ' αόριστον από το M-Lab και δημοσιεύονται δημόσια για την υποστήριξη της έρευνας αναφορικά με τις επιδόσεις του Διαδικτύου. Περισσότερες πληροφορίες για το Μ-lab είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.measurementlab.net/.

Το M-Lab είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τις μετρήσεις που περιγράφονται στην ενότητα αυτή. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από το M-Lab είναι η επιστημονική έρευνα αναφορικά με τις τάσεις στις επιδόσεις του Διαδικτύου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το M-LAB όταν διενεργείτε μια μέτρηση με το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ περιλαμβάνουν:

 • δεδομένα της μέτρησης, όπως η ταχύτητα λήψης, η ταχύτητα αποστολής, ο χρόνος απόκρισης, η απώλεια πακέτων και η χρονική διακύμανση
 • δεδομένα της σύνδεσης, δηλαδή πληροφορίες απαραίτητες για το χαρακτηρισμό των μετρήσεων, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση Internet Protocol (IP) σας, η ημερομηνία και ώρα της μέτρησης
 • άλλες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων, όπως το λειτουργικό σύστημα και ο browser που χρησιμοποιείτε

Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στο Google Cloud Storage του M-Lab και σε σύνολα δεδομένων BigQuery, διατηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό και είναι δημοσίως διαθέσιμα. Το M-lab προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων προκειμένου να καθορίσει τον πλησιέστερο διαθέσιμο εξυπηρετητή μετρήσεων που θα διενεργήσει τη μέτρηση. Επισημαίνεται ότι το M-Lab δεν αποκτά πρόσβαση σε άλλα προσωπικά δεδομένα σας πέραν των ανωτέρω, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, email, κωδικούς πρόσβασης κ.λ.π.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας από το M-Lab, ενδέχεται τα δεδομένα σας να διαβιβαστούν σε εξυπηρετητές σε τρίτες χώρες οι οποίες ενδεχομένως δεν συμμορφώνονται με τον GDPR και για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας και κατάλληλες εγγυήσεις. Οι διαβιβάσεις αυτές ενέχουν κινδύνους, καθώς τέτοιες χώρες δεν προσφέρουν κατάλληλη προστασία στα προσωπικά δεδομένα και δεν εφαρμόζουν κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία τους.

Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τη νέα απόφαση επάρκειας που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται ελεύθερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προς τις εταιρείες που συμμετέχουν στο νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ – ΗΠΑ, καθώς, κατόπιν των τροποποιήσεων στην εθνική νομοθεσία των ΗΠΑ, εξασφαλίζεται πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας. Τον κατάλογο των εταιρειών που συμμετέχουν στο παραπάνω πλαίσιο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η ΕΕΤΤ δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης ή ελέγχου και δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ακολουθεί το M-Lab. Επομένως, συστήνουμε να μελετήσετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας του M-Lab (https://www.measurementlab.net/privacy/) πριν συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για ερωτήσεις ή σχόλια ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων που επεξεργάζεται το M-Lab, απευθυνθείτε απευθείας σ' αυτό, μέσω email, στη διεύθυνση: privacy@measurementlab.net.

2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΕΤΤ

Το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ αναπτύχθηκε και λειτουργεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η ΕΕΤΤ είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή σε θέματα παροχής υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ΕΕΤΤ είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αναλύεται στην παρούσα ενότητα της Πολιτικής.

Σκοπός της λειτουργίας του συστήματος ΥΠΕΡΙΩΝ είναι η παρακολούθηση και διασφάλιση από την ΕΕΤΤ της ποιότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο (σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 4 και το Άρθρο 5, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Ανοικτό Διαδίκτυο (ΕΕ) 2015/2120, το Άρθρο 12, παράγραφος 2, του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου, καθώς και η υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που λαμβάνουν. Επομένως, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο ε) του GDPR, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΕΤΤ.

To σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ επεξεργάζεται τα δεδομένα της κάθε μέτρησης που διενεργείτε μέσω του M-Lab, εφόσον δώσετε την συγκατάθεσή σας. Επίσης, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε. Κατά την εγγραφή σας, η ΕΕΤΤ συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα σας:

 • e-mail και κωδικό πρόσβασης, που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας και την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας,
 • διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., Δήμος) που αντιστοιχεί στη σύνδεση με την οποία θα συσχετίζονται οι μετρήσεις σας, οδηγεί τελικά στην απεικόνιση της γεωγραφικής θέσης στο χάρτη και τον συνακόλουθο υπολογισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων, και είναι απαραίτητη για την εξαγωγή και την απεικόνιση στατιστικών στοιχείων ανά περιοχή της χώρας,
 • πάροχο (ISP) που παρέχει τη σύνδεση, τη συμφωνημένη τεχνολογία και ονομαστική ταχύτητα που ορίζεται στο συμβόλαιο που έχετε συνάψει, στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν και συσχετίζονται με τις μετρήσεις σας,
 • ένδειξη για την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής από μέρους σας, που αποτελεί τη ρητή συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται ούτε η εγγραφή ούτε η διενέργεια μέτρησης,
 • ένδειξη για την προαιρετική επιλογή σας να λαμβάνετε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) από την ΕΕΤΤ που αφορούν στο ΥΠΕΡΙΩΝ. Αποτελεί τη συγκατάθεση σας για να σας αποστέλλει η ΕΕΤΤ τις ενημερώσεις της.

Το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με τα δεδομένα μετρήσεων που αυτοματοποιημένα του αποστέλλει ο browser που χρησιμοποιείτε, αφότου αυτά σας επιστρέψουν από το M-Lab. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται διότι είναι απαραίτητα για την κατανόηση και περιγραφή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για το σκοπό που υποβάλλονται, καθώς χωρίς αυτά δεν μπορούν να αναλυθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Για να καταστεί εφικτή η επεξεργασία των μετρήσεων, το ΥΠΕΡΙΩΝ χρησιμοποιεί τις εφαρμογές google maps και captca για τη γεωγραφική απεικόνιση των μετρήσεων και την αποφυγή αυτοματοποιημένων απαντήσεων.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου(Άρθρο 12, παράγραφος 3) στα αποτελέσματα των μετρήσεων όσο και στα δεδομένα σας που αφορούν πληροφορίες ταχυδρομικής διεύθυνσης, διεύθυνση ΙΡ, ονομαστική ταχύτητα, μπορεί να έχει πρόσβαση και ο πάροχός σας. Πέρα από αυτό, η ΕΕΤΤ δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές οντότητες, εκτός εάν αυτό νομίμως προβλέπεται, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της, να απαντά σε αιτήματα άλλων δημοσίων αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφώνεται με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

Το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ δεν είναι σχεδιασμένο και δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Επομένως, δεν συλλέγει εν γνώσει του ούτε τηρεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν παιδιά.

Η ΕΕΤΤ δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.

Η ΕΕΤΤ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα, που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.

Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες/εκτελούντες την επεξεργασία για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της. Ο κατάλογος με τους εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που χρησιμοποιεί η ΕΕΤΤ, είναι διαθέσιμος μετά από σχετικό αίτημα. Όλοι οι εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύονται από νομική πράξη (κανονισμό), σύμβαση ή συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης, πριν αποκτήσουν οποιαδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα. Ο δε χειρισμός των προσωπικών δεδομένων από αυτούς διενεργείται με τον ίδιο τρόπο και ακολουθεί τους όρους της παρούσας.

Τα δεδομένα των μετρήσεων, τόσο των εγγεγραμμένων όσο και των ανώνυμων χρηστών, δημοσιεύονται από την ΕΕΤΤ, ως ανοιχτά δεδομένα, με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίησή τους από όλους τους ενδιαφερόμενους, διασφαλίζοντας ότι δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως διεύθυνση ΙΡ ή πληροφορίες ακριβούς θέσης χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕΤΤ, θα βρείτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕΤΤ.

Ως υποκείμενα των δεδομένων δύναστε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά, δύναστε να αιτηθείτε στην ΕΕΤΤ την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Επίσης, δύναστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παρούσα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εάν έχετε ερωτήσεις/ παρατηρήσεις/ ζητήματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από την ΕΕΤΤ ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΕΕΤΤ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

E GDPR@eett.gr
Τ 210 615 1000

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) της ΕΕΤΤ: DPO@eett.gr


Εάν συμφωνείτε με την παρούσα, επιλέξτε την επιλογή συγκατάθεσης για να προχωρήσετε σε εγγραφή ή μέτρηση.

Εάν επιλέξετε την επιλογή συγκατάθεσης, τότε τεκμαίρεται ότι έχετε συμφωνήσει από κοινού και με τις δύο επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων σας από το M-Lab και την ΕΕΤΤ, αντίστοιχα, όπως περιγράφονται στην παρούσα.